กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด :
    5 มิถุนายน 2563 นายมาหะมะ หะนิแร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ เป็นประธานในพิธีเปิด และการ จัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือด้วยตนเอง ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความตระหนักให้แก่ครู ผู้ปกครอง และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2563    อ่าน 103 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**