กิจกรรม : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563


รายละเอียด :
    11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายการียา ลียะ ประธานสภา อบต.ยะต๊ะ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ โดยมี นายมาหะมะ หะนิแร นายก อบต. คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ เป็นการประชุม เพื่อพิจารณาญัตติให้ความชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563    อ่าน 129 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**