กิจกรรม : โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ยะต๊ะรายละเอียด :
    23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ได้จัดโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) นายพัครูรอซี วายา เจ้าพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สนง.กกต.จังหวัดยะลา วิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยเน้นการบรรยายประกอบสื่อและสาธิตให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) ขณะที่ ในปีนี้ซึ่งเกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ก็ได้เตรียมโดยจะมีการจัด อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้เข้ามาเลือกตั้ง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 45 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**