ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 87 คน