ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ต.ค. 2564
2 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2564
3 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ต.ค. 2564
4 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2564
5 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทำความเข้าใจแก่ผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้สนใจ
24
23 ก.ย. 2564
6 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ก.ย. 2564
7 ประกาศ แนวทางการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ส.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ จาก กรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นจำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์(e-learning) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว หรือผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
05 ก.ค. 2564
9 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 มิ.ย. 2564
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
130
22 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24