ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ต.ค. 2563
2 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ก.ย. 2563
3 ประกาศ ขยายเวลาในการแจ้งประเมินและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
31 ส.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ งานกองทุนคุ้มครองพันธ์พืช สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ส.ค. 2563
5 ประกาศ ผลคะแนนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ส.ค. 2563
6 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 ส.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ ยืนยันสิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ก.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว / กำหนดการการฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ก.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 มิ.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ จำน่ายสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ภัยต้านโควิค ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19