งานก่อสร้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการบุกเบิกถนนและวางท่อระบายน้ำ สายบือแนบาแด-พงดามา หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
96
20 เม.ย. 2563
2 โครงการขุดบ่อบาดาล สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านกาดือแป ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
87
20 เม.ย. 2563
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปาแล-ตะโละ หมุ่ที่ 1-3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
15 เม.ย. 2563
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาดือแป-ปาแล- หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 เม.ย. 2563
5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายตีบุ-จาเราะปูซู หมู่ที่ 5 ตำบลยะตีะ อำเภอรามัน จังหวัดยละา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
27 ก.พ. 2563
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาเหอูโต๊ะ-บาโงตือมุห์ หมู่ที่ 1 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
99
27 ก.พ. 2563
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโต๊ะมะโดะ-ดูซง หมู่ที่ 2 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 ก.พ. 2563
8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายลือมูกาซี หมู่ที่ 3 ตำบยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
125
27 ก.พ. 2563
9 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1-5 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยละา ดาวน์โหลดเอกสาร
69
18 ธ.ค. 2562
10 โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8