ข่าวงานสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
25 เม.ย. 2563
2 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
24 เม.ย. 2563
3 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
16 ธ.ค. 2562
4 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
09 ธ.ค. 2562
5 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรียกประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
06 ธ.ค. 2562
6 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
14 ส.ค. 2562
7 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
09 ส.ค. 2562
8 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ ขอเชิญรับฟังการประชุม อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
26 ก.ค. 2562
9 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
18 มิ.ย. 2562
10 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
07 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6