การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 มี.ค. 2562
2 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 พ.ย. 2561
3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 พ.ค. 2561
4 โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
52
30 พ.ย. 2560
5 โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
62
13 ก.ค. 2560
6 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
17 พ.ค. 2559
7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
03 ก.พ. 2558
8 ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
18 มิ.ย. 2557
9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
06 พ.ค. 2557
10 จัดซื้อที่อาบน้ำศพ พร้อมแค่หามศพ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1