พรบ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
07 ธ.ค. 2560
2 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
04 ธ.ค. 2560
3 ระเบียบวิธีงบประมาณ ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
28 พ.ย. 2560
4 ระเบียบวิธีงบประมาณ ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
21 พ.ย. 2560
5 ระเบียบวิธีงบประมาณ ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
20 พ.ย. 2560
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
12 พ.ย. 2560
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
10 พ.ย. 2560
8 ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
08 พ.ย. 2560
9 ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 พ.ย. 2560
10 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
06 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2