ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 ก.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ของ ศพด.อูแบ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 ก.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ของ ศดม.ดารุลนาอิม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 ก.ย. 2563
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
31 ส.ค. 2563
5 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019)(COVID-19)) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ส.ค. 2563
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
31 ก.ค. 2563
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 ก.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
30 มิ.ย. 2563
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 มิ.ย. 2563
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16