ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ก.ค. 2564
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน พฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
39
31 พ.ค. 2564
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
05 พ.ค. 2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
22 เม.ย. 2564
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 มี.ค. 2564
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 ก.พ. 2564
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ 2564 งวดเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ม.ค. 2564
8 ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 ม.ค. 2564
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564 งวดเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ธ.ค. 2563
10 รายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18