ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธํนวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
05 ม.ค. 2560
92 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
02 ธ.ค. 2559
93 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
23 พ.ย. 2559
94 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
09 พ.ย. 2559
95 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 พ.ย. 2559
96 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
01 พ.ย. 2559
97 ประกาศมาตราการป้องกันผลประโยช์ทับซ้อนและแนวทางตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
31 ต.ค. 2559
98 รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
07 ต.ค. 2559
99 รายงานการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ต.ค. 2559
100 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปะจำเดือนกันยายน2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18