ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564 งวดเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 ต.ค. 2563
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2563 ถึง กันยายนพ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
21 ต.ค. 2563
13 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
30 ก.ย. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ของ ศพด.อูแบ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 ก.ย. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ของ ศดม.ดารุลนาอิม ดาวน์โหลดเอกสาร
131
10 ก.ย. 2563
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
31 ส.ค. 2563
17 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019)(COVID-19)) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
19 ส.ค. 2563
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
31 ก.ค. 2563
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
14 ก.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
30 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18