ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
162
30 มิ.ย. 2563
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
29 พ.ค. 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปาแล-โต๊ะ หมู่ที่ 1-3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
08 พ.ค. 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาดือแป-ปาแล หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
08 พ.ค. 2563
25 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
30 เม.ย. 2563
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 เม.ย. 2563
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโต๊ะมะโดะ-ดูซง หมู่ที่ 2 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
09 เม.ย. 2563
28 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
31 มี.ค. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายตีบุ-จาเราปูซู หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
24 มี.ค. 2563
30 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
28 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18