ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
22 ก.ค. 2562
42 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 มิ.ย. 2562
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกบิกถนนลูกรัง สายตะโละยามิง หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
13 มิ.ย. 2562
44 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน พฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
174
31 พ.ค. 2562
45 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างก่อสรา้งถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายเปาะส้ง-กำปงปาแย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
21 พ.ค. 2562
46 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน เมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
185
30 เม.ย. 2562
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 2 และ หมู่ี่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
22 เม.ย. 2562
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1 และ หมู่ี่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
22 เม.ย. 2562
49 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2662 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
17 เม.ย. 2562
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน มีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
177
29 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18