ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
31 ก.ค. 2561
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโละ-บาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
31 ก.ค. 2561
63 รายงานผลการปฎิบติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
31 ก.ค. 2561
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปอเส้ง-กำปงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
05 ก.ค. 2561
65 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
29 มิ.ย. 2561
66 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
31 พ.ค. 2561
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
30 พ.ค. 2561
68 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
30 เม.ย. 2561
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแชบา หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
25 เม.ย. 2561
70 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
30 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18