ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 ต.ค. 2560
82 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 ก.ย. 2560
83 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 ส.ค. 2560
84 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
31 ก.ค. 2560
85 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
30 มิ.ย. 2560
86 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
02 มิ.ย. 2560
87 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 พ.ค. 2560
88 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
03 เม.ย. 2560
89 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
02 มี.ค. 2560
90 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปะจำเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18