กิจกรรม : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

รายละเอียด :
    9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายการียา ลียะ ประธานสภา อบต.ยะต๊ะ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ โดยมี นายมาหะมะ หะนิแร นายก อบต. คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาฯ สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562    อ่าน 28 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**