กิจกรรม : โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติรายละเอียด :
    11 มกราคม 2563 อบต.ยะต๊ะ จัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ โดยมี นายมาหะมะ หะนิแร นายกอบต.ยะต๊ะ เป็นประธานเปิดโครงการ นางดวงดาว สุขจิตเกษม ปลัด อบต.ยะต๊ะ กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการกับสถานศึกษา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ส่วนราชการต่างๆ จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ยะต๊ะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563    อ่าน 37 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**