ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.ยะต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 107 คน