ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็ก 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ม.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 ธ.ค. 2562
3 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ธ.ค. 2562
4 ประกาศ อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 พ.ย. 2562
5 ประชาสัมพันธ์ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
07 พ.ย. 2562
6 เปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.ยะต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 ต.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 ต.ค. 2562
8 รับสมัคร เดิน-วิ่ง มินิมารธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
30 ก.ย. 2562
9 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ยะต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 ก.ย. 2562
10 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ยะต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16