ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 ส.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว / กำหนดการการฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ก.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 มิ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ จำน่ายสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ภัยต้านโควิค ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 พ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 เม.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติตัว การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 มี.ค. 2563
7 สายด่วน covid-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
23 มี.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 มี.ค. 2563
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 ม.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็ก 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18