ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ รับสมัครบุคคบลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 พ.ย. 2563
2 ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 พ.ย. 2563
3 ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (งานเลือกตั้ง อบจ.ยะลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 พ.ย. 2563
4 รับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ต.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ก.ย. 2563
6 ประกาศ ขยายเวลาในการแจ้งประเมินและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
31 ส.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ งานกองทุนคุ้มครองพันธ์พืช สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 ส.ค. 2563
8 ประกาศ ผลคะแนนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
10 ส.ค. 2563
9 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 ส.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ ยืนยันสิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20