ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 ธ.ค. 2562
2 ประกาศ อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 พ.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
07 พ.ย. 2562
4 เปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.ยะต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ต.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ต.ค. 2562
6 รับสมัคร เดิน-วิ่ง มินิมารธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 ก.ย. 2562
7 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ยะต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
30 ก.ย. 2562
8 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ยะต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
30 ก.ย. 2562
9 ประชาสัมพันธ์ โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
25 ก.ย. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
95
11 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16