ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 ม.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็ก 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ม.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ธ.ค. 2562
4 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ธ.ค. 2562
5 ประกาศ อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 พ.ย. 2562
6 ประชาสัมพันธ์ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 พ.ย. 2562
7 เปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.ยะต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 ต.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ต.ค. 2562
9 รับสมัคร เดิน-วิ่ง มินิมารธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 ก.ย. 2562
10 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ยะต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17