ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 4 ก.ค.- ก.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ต.ค. 2562
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 ก.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกบิกถนนลูกรัง สายตะโละยามิง หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
13 มิ.ย. 2562
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน พฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 พ.ค. 2562
5 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างก่อสรา้งถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายเปาะส้ง-กำปงปาแย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 พ.ค. 2562
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน เมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 เม.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 2 และ หมู่ี่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
22 เม.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1 และ หมู่ี่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
22 เม.ย. 2562
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดเดือน มีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
29 มี.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13