ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 ก.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 มิ.ย. 2563
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 มิ.ย. 2563
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 พ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปาแล-โต๊ะ หมู่ที่ 1-3 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 พ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาดือแป-ปาแล หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 พ.ค. 2563
7 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 เม.ย. 2563
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 เม.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโต๊ะมะโดะ-ดูซง หมู่ที่ 2 ตำบลยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 เม.ย. 2563
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16