ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2563 ถึง กันยายนพ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 ต.ค. 2563
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ก.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ของ ศพด.อูแบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 ก.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ของ ศดม.ดารุลนาอิม ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ก.ย. 2563
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
31 ส.ค. 2563
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019)(COVID-19)) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 ส.ค. 2563
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
31 ก.ค. 2563
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
14 ก.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 มิ.ย. 2563
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16