ข่าวงานสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ ขอเชิญชวนเข้าการรับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
09 เม.ย. 2562
12 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ก.พ. 2562
13 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 ก.พ. 2562
14 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 ก.พ. 2562
15 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ก.พ. 2562
16 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 ก.พ. 2562
17 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 ก.พ. 2562
18 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
31 ต.ค. 2561
19 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรียกประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 ต.ค. 2561
20 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6