ข่าวงานสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ก.พ. 2561
32 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 ต.ค. 2560
33 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 ต.ค. 2560
34 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 ส.ค. 2560
35 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำีปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ส.ค. 2560
36 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
03 ส.ค. 2560
37 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 ก.ค. 2560
38 ประกาศ สภาอบต.ยะต๊ะ เรื่องเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ก.ค. 2560
39 ประกาศสภาอบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 ก.ค. 2560
40 ประกาศรับรองรานงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6