ข่าวงานสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 มิ.ย. 2562
2 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 ก.พ. 2562
3 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ก.พ. 2562
4 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 ก.พ. 2562
5 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
31 ต.ค. 2561
6 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรียกประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 ต.ค. 2561
7 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 ต.ค. 2561
8 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 ต.ค. 2561
9 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
18 เม.ย. 2561
10 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาอบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
18 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4