ข่าวงานสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ธ.ค. 2562
2 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
09 ธ.ค. 2562
3 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรียกประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
06 ธ.ค. 2562
4 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ส.ค. 2562
5 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 ส.ค. 2562
6 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ ขอเชิญรับฟังการประชุม อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
26 ก.ค. 2562
7 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 มิ.ย. 2562
8 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรื่องขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 มิ.ย. 2562
9 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
09 เม.ย. 2562
10 ประกาศ สภา อบต.ยะต๊ะ เรียกประชุมสภา อบต.ยะต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6